Förbättrad arbetsmiljö

Genom det faktum att rökmaskin och rökvätska är designade som en helhet så innebär det en förbättrad arbetsmiljö för dig som jobbar och övar i röken.

Det gör även att du kan få en kontinuerlig rökproduktion på högsta effekt med en låg rökvätskeförbrukning.

 

Vi tar ansvar för både miljö och ekonomi

Våra rökmaskiner är 97% återvinningsbara, ett faktum som vi har 3:dje parts verifiering på som enda leverantör i världen.

Vi är även stolta över att vi har den lägsta LCC (LifeCycleCost) på marknaden. Vilket innebär att över en livstid så blir vi billigast, vi är kanske inte billigast vid inköpstillfället, men över tid är vi det.

Kontakta oss så kan vi bevisa detta påstående.

 

Rökmaskiner

Våra rökmaskiner har en hel del unika detaljer och förmågor såsom
•97% procent återvinningsbara
•Kontinuerlig rökproduktion
•Programmerbara scenarion
•Trådad eller trådlös styrning
•DMX som standard
•Extremt låg förbrukning av rökvätska
•Extra lång hängtid på rök
•Mycket snabbstartade (Mellan 3 sekunder och 4 min beroende på modell)
•Lite underhåll
•Lång livslängd

Framförallt så är dom designade för den extremt tuffa miljö som räddningstjänsten har.