Kundcase 2

SkySkol vann en upphandling att driva Chalmers sjösäkerhetsplattform. I detta uppdrag låg att genomföra samt utveckla STCW (internationell sjöfart) utbildningarna inom Brand, Sjölivräddning samt räddningsfarkost.

Vårt ansvar var att säkerställa att eleverna fick rätt kompetens, följa regelverken, utveckla innehållet samt följa med gällande internationella regelverk. (STCW samt STCW Manilla) I uppdraget ingick även att kvalitetsstyra utbildningen åt Chalmers så att tillsynsmyndighet kunde fortsätta godkänna Chalmers som utbildare.

De kurser vi ansvarade för var: Basic Safety, Advanced FireFighting, Räddningsfarkost och eleverna var sjöbefälsstuderande såsom Sjökaptenprogrammet samt Sjöingenjörsprogrammet.

Kundcase 2

Konsultation

Kundcase 3

Utbildning

Kundcase 3

SkySkol Vann en upphandling och fick förtroendet att ta fram och genomföra en utbildning åt Kustbevakningen i Storskalig fartygsbrandsläckning. Vilket innebar en teori utbildning hur Kustbevakningens 001 serie skall agera vid en storskalig händelse med fartygsbrand.

Denna utbildning tog vi fram ihop med OFFMAIN ett Holländskt Marine Fire Expert bolag och genomförde för samtligt befäl ombord på de tre stora fartygen som ingår i 001 serien.

Kundcase 4

SkySkol har byggt ett flertal rökdykaranläggningar i Sverige ihop med vår samarbetspartner LION. En av dessa som även var den första.

Uppdraget här var att förädla och bygga ut en befintlig rökdykaranläggning samt göra den både mer miljövänlig, säker samt mer användarvänlig.

Så vi designade en lösning som accepterades av kund och som har byggts ut 2 gånger sedan dess.

Anläggningen används för all kravställd internutbildning i enlighet med gällande AFS samt även för den del där räddningstjänsten levererar utbildning i tillbudsbrandsläckning till kommunanställd personal.

Kundcase 4

Kundanpassade övningsanläggningar

Är du intresserad i hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Läs mer om våra kundanpassade lösningar via länken eller kontakta oss!

Följ oss på sociala medier