Vår process

Följ dessa tre enkla steg

 

1. Skapa

Definera dina träningsmål och skapa träningsscenarion som passar dina behov

2. Träna

Länka dina elever till träningsscenarion och börja träna i en virtuell miljö

3. Utvärdera

Spela upp träningssessionen och gå igenom träningens förlopp

Anpassningsbar för alla beslutsnivåer

Förbättra insatsberedskapen på alla nivåer

För vem?

Response Simulator

Räddningstjänst, försvaret, industrin, privata utbildare inom ledningsträning

Response Simulator

Ett mångsidigt verktyg

Ledningsträning

Vår skadeplatssimulator är Response Simulator från VSTEP simulation Nederländerna. Denna simulator är i vår mening marknadens mest avancerade i form av vad du kan göra med den samt enklast att använda.
Oavsett var eller vad du övar inom ledningsträning för skadeplats anser vi att detta är verktyget för dig.