Träna att känna igen faror

Träna att känna igen faror i god tid

Våra produkter för kemövningar hjälper dig att identifiera faror i samband med gas- eller kemutsläpp i god tid.

Förutom utrustning för träning med gasmätning har vi även produkter som tränar luktsinnet.

Kombinera gärna dessa träningsredskap med andra produkter för att skapa en realistisk träning. Kontakta oss gärna för hjälp med att sammanställa rätt produkter för precis ditt träningsscenario!

Gasläckor

Våra träningsprodukter för gasläckor omfattar med flera

  • Gasoldoft för igenkänning av THT markör
  • Gasolflaska som simulerar läckage akustiskt
  • Träningsutrustning för korrekt gasmätning

Gasläckor

Träna luktsinnet, hörseln och korrekt gasmätning

Kemutsläpp

Träna igenkänning av kemutsläpp

Kemutsläpp

Träningen av kemutsäpp blir mer realistiskt genom att sätta in farligt godsskylt och ofarliga vätskor som motsvarar originalet

Sätt upp ett omväxlande träningsscenario med dessa komponenter där bara fantasin sätter gränserna – lägg till rök och eld för att få en actionladdad träning

Skapa ovanliga träningsscenarion!

Exempelvis kan du skapa en extrauppgift där flera farligt godsskyltar ligger spridda vid olycksplatsen från en vält lastbil – eleverna blir tvungna att leta sig fram till transportdokementen!

Kemövning

Har du behov av att göra kemövningar och göra dom mer realistiska?
Med dessa verktyg aktiverar du fler sinnen såsom hörsel, syn samt lukt och skapar en mer engagerande och lärorik övning och utbildning.