Träningsprodukter, utbildningar & träning

Vår skadeplatskunskap

Kundanpassade lösningar

Vi har under åren hjälpt kunder med:

  • Taktikreglemente Marinen för PPV
  • Skriva NATO reglemente (NSC koden för brand)
  • Designa & bygga övningsanläggningar
  • Ta fram kursunderlag samt utbilda instruktörer i STCW Manilla
  • Ta fram och utbilda Kustbevakningen i storskalig fartygsbrandsläckning
  • Vi tillhandahåller personal för fartygsbrandsläckning för rederier samt försäkringsbolag ihop med vår partner OFFMAIN

E-Learning

Målet är att du via egna studier ska kunna tillgodogöra dig den viktigaste kunskapen enligt föreskriften AFS 2007:7 Rök- och kemdykning. Du ska därmed bli väl förberedd för fortsatt praktisk träning eller repetitionsutbildning.

Utbildningen omfattar ett block med brandteori och ett block med inriktning på hur rökdykning utförs i praktiken, totalt fyra kapitel. Varje kapitel avslutas med ett test där den som klarar testet registreras i ett utbildningsregister.

E-Learning

Webbaserad grundutbildning i rökdykning

Brandfarliga/Heta arbeten utbildning

Brandfarliga Heta arbeten utbildning

Vi har fasta kurser med utförandegaranti i heta arbeten. Våra fasta kurser i Göteborg omfattar förutom kursen och certifikat även fika och lunch.

Brandfarliga arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det krävs kompetens och utbildning med certifikat.

Certifikatet krävs av försäkringsbolagen för den tillståndsansvarige, hetarbetaren & brandvakten

Kursen följer de regler som finns i dina försäkringsvillkor under klausulen heta arbeten

Skyskol AB

Bosgårdens Herrgård Skenevägen 11
511 31 Örby

Här utförs Brandfarliga Arbeten utbildningen

HLR utbildning

HLR utbildning

Hos oss eller hos dig

Fartygsbrandsläckning

Utbildning & föreläsningar

Fartygsbrandsläckning

Gasmätning

Gasmätning

Utbildning

SBA utbildning

Hos oss eller hos dig

Systematiskt brandskyddsarbete

Är du osäker vilka krav du måste eller bör uppfylla? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Föreläsningar

Föreläsningar

Boka oss för en föreläsning

Konsultation

Fråga oss - vi hjälper dig!

Konsultation

Vi ger fri produktrådgivning och delar gärna med oss när du ska välja rätt för dina träningsbehov. Behöver du omfattande rådgivning, träning eller utbildning, fråga oss gärna – vi har kompetensen!

Det kan handla sig om SBA, fartygsbrandsläckning eller om att ta fram ett nytt reglemente och mycket mer.

Kundanpassade lösningar