Denna utrustning har gett oss möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda personal på deras egen arbetsplats. Vi kan genomföra den praktiska delen inomhus och detta är en stor vinst i arbetet med att stärka personalens handlingsberedskap på den egna arbetsplatsen.

Utrustningen ger oss möjlighet att låta många testa handbrandsläckare när vi har aktiviteter på stan eller på mässor mm.

Detta var inte möjligt tidigare.

Arbetsmiljön för personalen har förbättrats oerhört. Vi kan snabbt iordningställa utrustningen och personalen utsätts inte för giftig brandrök.

Brandmästare
Christian Carlsson
Räddningstjänsten Falköping – Tidaholm

Angående Attack släcksimulator och Vico rökmaskin