Som leverantör förvånar Skyskol med sin stora bredd av dels produkter och utbildningar för olika nivåer inom både Brand och Säkerhet, såväl på land som till sjöss. Att vilja och kunna skräddarsy helhetslösningar för olika behov inom Fire and Safety för både privata som offentliga organisationer är genuint.

Kjell Karlsson
Räddningstjänsten
Refinery Nynashamn HSE Group