Ett multiverktyg

För oss som första kommersiella användare av RescueSim i Sverige var vi spända och nyfikna på hur detta skulle mottas av marknaden – man var ju inte van att öva beslutsfattning i virtuell miljö… Sedan starten i januari 2013 har använt RescueSim som ett verktyg vid alla tänkbara tillfällen från enklare insatsövningar för räddningspersonal till mer komplexa krisledningsövningar med övad personal i flera olika nivåer.

I de komplexa övningarna kan enskilda personers insatser och resultat av desamma iakttas och observeras av alla berörda och i de erfarenheter som våra kunder och elever lämnat, har man varit mycket positiv till detta nya sätt och att det känns realistiskt Vi har använt programmet vid utbildningar för gymnasieelever, personal vid räddningstjänster och företag inom både industri och sjöfart. Våra kunder har kommit från kommuner, myndigheter, rederier och industriföretag – så spännvidden har varit stor.

För oss har detta blivit ett verktyg som vi kommer att fortsätta att använda!

Rolf Karlsson VD