“Bullseye är ett utmärkt alternativ då praktiska övningar är bättre lämpade inomhus. För att kunna öva i en verklighetstrogen miljö, av tidseffektiva samt miljöskäl använder vi utrustningen vid utbildning i t ex. sjukhusmiljö.”

Johan Larsson
Utbildningschef
APTUM AB