Västervik

Containeranläggningen i Västervik var vårt första projekt i Sverige till kommunal räddningstjänst.

SAMSUNG CSC

Västervik

En idé om en ren övningsmiljö som kan stå nära station mitt i samhället utan att störa befolkningen.
Lätt, enkel och snabb att starta igång
Ett tänk med friska brandmän
Vara en kombination med intern och extern utbildning
Dockad på befintligt övningshus
Utbyggbar för framtiden

Anläggningen skulle vara en ombyggnad av befintliga containrar och ha

  • AFS värme
  • Rök
  • Objektsbränder
  • Övertändning
  • Styrning med trådlös fjärrkontroll
  • Högsta internationella säkerhet med gasdetektering samt värmedetektorer
  • Dator övervakat styrsystem
  • Support över internet
DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA