Trelleborg

Till Trelleborg har vi levererat en rökdykaranläggning bestående av 6 st 40 fots containrar.

En anläggning som startas upp på 5-10 min samt återställs med samma hastighet

I övrigt så innehåller anläggningen

 • 3 våningar
 • 165 kvadratmeter övningsyta
 • 15 rum
 • 7 yttre dörrar
 • 4 flyttbara inre väggar
 • 4 värmare
 • 2 objektsbränder
 • 2 övertändningar (i flera steg)
 • Centralt placerat rökdistribueringssystem
 • Fönster med angreppspunkter för extern släckning
 • Yttre trapphus

Säkerhetssystemet består av

 • Trådlös fjärrkontroll
 • Termosensorer som känner av och reglerar temperatur (Golv, mitten o tak)
 • Gas detektorer som styr tillförsel av gas samt ventilation
 • Ventilation (Utsug av rök o gas)

Tekniska installationer

 • Termoskydd för konstruktion
 • Luftintag för förbränning
 • Vattenavrinning
 • Automatisk vattenfyllning o dränering i brännarkaren
 • 10 fots teknik container med styrsystem och fjärrövervakning

Ring för mer info

Lars – 0709-149885