Eskilstuna

Till Eskilstuna har vi levererat en anläggning bestående av 4 st 40 fots containrar

En anläggning med många rum o många dörrar, vilket borgar för mycket variationer

Anläggningen innehåller i övrigt

 • 112 meter övningsyta inomhus
 • 5 yttre dörrar
 • 9 inre dörrar, varav en brytdörr
 • 1 inre flyttbar vägg
 • Taksäkringsområde
 • Håltagning
 • 2 fasta bränder
 • 1 flyttbar brand med 4 uttagsplatser
 • Centralt rökdistribueringssystem
 • Fönster med angreppspunkter för extern släckning
 • 1 yttre trappa
 • 1 trapphus

Säkerhetssystem som består av

 • Trådlös fjärrkontroll
 • Termosensorer som kontrollerar övningstemperaturen (golv, mitten samt tak)
 • Gasdetektorer som styr brännare samt ventilation
 • Utsugsventilation

Teknik i övrigt

 • Isolering vid brännare
 • Isolering i väggar
 • Teknikrum med styrsystem, övervakning, mm

Vill du veta mer? Kontakta Lars på 0709-149885