Brand ombord – Lärobok

Grundläggande brandskyddsutbildning för sjöfolk

Boken är skriven av Lars Lundmark och Lars-Erik Carlsson i ett samverkans projekt på Chalmers på institutionen för sjöfart och marin teknik.

Beskrivning:

Brandbekämpning ombord på fartyg är en mycket vansklig uppgift, som kräver kontinuerlig utbildning och övning. Brandskydd ombord är skriven för utbildningar i brandbekämpning och för dig som arbetar ombord.

Innehåll: 

  • Brandskydd ombord
  • Brandteori
  • Släckmedel
  • Rökdykarteknik & taktik
  • Inbyggt brandskydd
  • Standardrutiner
  • Övningar ombord
  • Framtiden
  • Bilagor

Författarna: 

Lars Lundmark är f.d. sjöofficer och var tidigare huvudlärare i brandskydd på Marinens sjösäkerhetsskola. Han är idag verksam konsult och föreläsare inom fartygsbrandsläckning.

Lars Eric Carlsson är fd affärsområdeschef sjöfart vid Chalmers Professional Education AB.

Pris: 196:-

Jag vill beställa boken »