RescueSim

Perfekt verktyg för dig som vill öva och träna FIP, vindruterapport, ledningsträning, samverkan mellan olika skadeplatsfunktioner. Det enda verktyget som gör att du kan gå runt i miljöerna istället för att titta på ett statisk foto. Att skapa dynamiska scenarior för ett realistiskt skadeförlopp. Används idag av både räddningstjänst, försvaret, industrin samt privata utbildare inom ledningsträning.