Allmän info om rökmaskiner

Rökmaskiner – DMX som standard (ingen extra kostnad)

Varför välja våra rökmaskiner? Definitivt för att de är tillverkade för räddningstjänst och är tåliga, producerar mer och bättre rök än motsvarande och absolut för att de förbrukar upp till en tredjedel så mycket rökvätska som motsvarande i branschen vilket gör att tex ETNA kan spara dig 1000kr /timme i rökvätskekostnad.

Absolut billigaste Life cycle cost på marknaden

TRADITIONELLA Rökmaskiner

Alla rökmaskiner skapar rök genom att pumpa rökvätska genom värmare . När värmeenergin överföres från värmaren till rökvätskan , kommer värmaren oundvikligen att svalna. Till det att temperaturen är så låg att rök inte längre kan, vilket är anledningen till rökmaskiner som inte är avsedda för brandutbildningar behöver tid att värma upp sig och ladda mellan rökavgivningarna. För att förlänga driftstiden på dessa rökmaskiner så startar de ofta på en högre temperatur än vad som är optimalt, vilket resulterar i brända partiklar (restprodukter. Allt eftersom som röken genereras , kommer värmaren temperatur falla igenom det optimala intervallet  för rökproduktion tills den är under den optimala temperaturen vilket resulterar i ” våt ” rök som lämnar en rest. Rökvätskan stängs sedan av för att ge värmaren tid att återhämta sig .

HAAGEN rökgeneratorer

Haagens rökgeneratorer styr mängden rökvätska som levereras till värmarna för att exakt balansera värmeöverföringen , vilket garanterar en konstant temperatur och en konstant tillförsel av hög kvalitativ rök. Denna balans uppnås genom avancerade sensorer och kontroller som används av Haagens rökgeneratorer . Denna teknik ger inte bara en kontinuerlig tillförsel av rök , men också säkerställer högsta kvalitet på röken vilket ger minimalt med brända partiklar och “våt” rök
Haagen rökgeneratorer generera en hög kvalitet , tät , jämn , ” torr ” rök genom användning av avancerade kontroller och en egen framtagen rökvätska. Värmare och vätskepumpar styrs av inbyggd elektronik för att  få rökvätska till exakt rätt temperatur , och säkerställa en kontinuerlig tillförsel av högkvalitativ rök .

Läs mer om rökvätska här>>