Östra Blekinge

Till Räddningstjänsten Östra Blekinge har vi byggt en container anläggning om 3st 40 fots containrar.

1.c.-Kocept-ritning-FLOORPL

Anläggningen är indelad i 5 rum med rök i två, rök o värme i 2 samt rök, värme samt öppen eld i ett.

Det finns en utbytbar objektsbrand med 3 olika flamhöjder samt en 35 sekunders takövertändning

Allt styrs med hjälp av en trådlös fjärrkontroll och har en hög inbyggd säkerhet
Termosensorer vid golv, mitt samt tak.
Gas detektorer för olika åtgärder vid 15% LEL, 25%LEL samt 35% LEL
Frånluftsfläkt som styrs av en PLC beroende på värden från termosensorerna samt från gasdetektorn.
Fjärrövervakning via 4G modem

Vill du veta mer?

Produktblad C17_blekinge-SW

Kontakta oss på info@skyskol.com

DCIM100MEDIA

Östra Blekinge

DCIM100MEDIA

Östra Blekinge