Referenser

“Bullseye är ett utmärkt alternativ då praktiska övningar är bättre lämpade inomhus. För att kunna öva i en verklighetstrogen miljö, av tidseffektiva samt miljöskäl använder vi utrustningen vid utbildning i t ex. sjukhusmiljö.”

Johan Larsson
Utbildningschef
APTUM AB

Som leverantör förvånar Skyskol med sin stora bredd av dels produkter och utbildningar för olika nivåer inom både Brand och Säkerhet, såväl på land som till sjöss. Att vilja och kunna skräddarsy helhetslösningar för olika behov inom Fire and Safety för både privata som offentliga organisationer är genuint.

Kjell Karlsson
Räddningstjänsten
Refinery Nynashamn HSE Group

 

Denna utrustning har gett oss möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda personal på deras egen arbetsplats. Vi kan genomföra den praktiska delen inomhus och detta är en stor vinst i arbetet med att stärka personalens handlingsberedskap på den egna arbetsplatsen.

Utrustningen ger oss möjlighet att låta många testa handbrandsläckare när vi har aktiviteter på stan eller på mässor mm.

Detta var inte möjligt tidigare.

Arbetsmiljön för personalen har förbättrats oerhört. Vi kan snabbt iordningställa utrustningen och personalen utsätts inte för giftig brandrök.

Brandmästare
Christian Carlsson
Räddningstjänsten Falköping – Tidaholm

Angående Attack släcksimulator och Vico rökmaskin

Vi på Räddningstjänsten Väst har nu använd vattenlivräddningsdockan med HLR funktion i några år och är mer än nöjda med denna docka.

Användningsområdet har inte endast blivit i vatten utan dockan används även vid trafikolyckor, rökövningar och sjukvårdsövningar m.fl.

Då dockan är relativt lik en riktig person med huvud och leder så finns det ett brett användningsområde och dockan lämpar sig bra till att använda i våra bårar och i vår positioneringsutrustning. Just att dockan är lik en riktig person och att den har HLR funktion gör att personalen gärna använder denna docka framför andra dockor.
Vi kompletterade med ytterligare en docka nu i vår

Andreas Karlsson
Verksamhetsledare
Räddningstjänsten Väst