Referenser

Denna utrustning har gett oss möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda personal på deras egen arbetsplats. Vi kan genomföra den praktiska delen inomhus och detta är en stor vinst i arbetet med att stärka personalens handlingsberedskap på den egna arbetsplatsen.

Utrustningen ger oss möjlighet att låta många testa handbrandsläckare när vi har aktiviteter på stan eller på mässor mm.

Detta var inte möjligt tidigare.

Arbetsmiljön för personalen har förbättrats oerhört. Vi kan snabbt iordningställa utrustningen och personalen utsätts inte för giftig brandrök.

Brandmästare
Christian Carlsson
Räddningstjänsten Falköping – Tidaholm

Angående Attack släcksimulator och Vico rökmaskin

Vi på Räddningstjänsten Väst har nu använd vattenlivräddningsdockan med HLR funktion i några år och är mer än nöjda med denna docka.

Användningsområdet har inte endast blivit i vatten utan dockan används även vid trafikolyckor, rökövningar och sjukvårdsövningar m.fl.

Då dockan är relativt lik en riktig person med huvud och leder så finns det ett brett användningsområde och dockan lämpar sig bra till att använda i våra bårar och i vår positioneringsutrustning. Just att dockan är lik en riktig person och att den har HLR funktion gör att personalen gärna använder denna docka framför andra dockor.
Vi kompletterade med ytterligare en docka nu i vår

Andreas Karlsson
Verksamhetsledare
Räddningstjänsten Väst

 

Ett multiverktyg

För oss som första kommersiella användare av RescueSim i Sverige var vi spända och nyfikna på hur detta skulle mottas av marknaden – man var ju inte van att öva beslutsfattning i virtuell miljö… Sedan starten i januari 2013 har använt RescueSim som ett verktyg vid alla tänkbara tillfällen från enklare insatsövningar för räddningspersonal till mer komplexa krisledningsövningar med övad personal i flera olika nivåer.

I de komplexa övningarna kan enskilda personers insatser och resultat av desamma iakttas och observeras av alla berörda och i de erfarenheter som våra kunder och elever lämnat, har man varit mycket positiv till detta nya sätt och att det känns realistiskt Vi har använt programmet vid utbildningar för gymnasieelever, personal vid räddningstjänster och företag inom både industri och sjöfart. Våra kunder har kommit från kommuner, myndigheter, rederier och industriföretag – så spännvidden har varit stor.

För oss har detta blivit ett verktyg som vi kommer att fortsätta att använda!

Rolf Karlsson VD

 

Vi har under 2014 utbildat ca 300 personer med handbrandsläckare och M-fire. M-fire har varit fantastiskt driftsäker och användarvänlig, den upplevs dessutom som säker för elever och instruktörer. Vi har utbildat nästan lika många deltagare med brandalstrare av andra fabrikat, dessa upplevs inte alls som lika driftsäkra och användarvänliga.

Christer S. Sörmlandskustens Räddningstjänst.