Skyskol

SkySkol AB

Vi som startade SkySkol har tjänstgjort i Marinen och Kungliga Flottan sedan 80-talet. Där seglade vi på patrullbåtar, minjaktfartyg och trossfartyg. Därefter var vi verksamma på Skyddstjänstskolan till år 2005 då Försvarsmakten lade ned Berga Örlogsskolor.

På Skyddstjänstskolan tjänstgjorde vi i huvudsak som instruktörer vid brandutbildningen. Vi var dessutom delaktiga i att utveckla och införa Marinens GRUS (Gemensam Räddningstjänst Utbildning för Sjögående personal). Särskilt stolta är vi över GRUS rökdykningsdel (GRUS C). Mellan år 1998 och 2005 utbildade vi över 3000 rökdykare i ett koncept som harmoniserade fullständigt med AFS 1995:1 Rök- och Kemdykning.

Under denna tiden så var fokus på att få fram ett budskap, ett utbildningsbudskap. För att göra detta så sökte vi olika utbildningshjälpmedel för att få fram budskapet. många gånger fick vi skapa dessa hjälpmedel själva, vilket tog tid. Då föddes idén att det måste finnas fler som oss runt jorden som har samma problem och då förmodligen någon som gjort som vi men tagit det ett steg längre. Frågan är hur hittar vi dessa, passionerade instruktörer som gör högkvalitativa utbildningshjälpmedel för oss som jobbar inom räddningstjänstutbildning?

Efter många års letande fann vi då först HAAGEN som höll på med mycket av det vi sökte. Och allt eftersom så hittar vi nya pusselbitar för att kunna bli kompletta så att du som sitter idag där vi satt då inte skall behöva lägga din tid på att skapa eget utan skall kunna fokusera på utbildningsdelen.

Skyskols nuvarande verksamhet omfattar:

 • Utbildningsstöd för räddningstjänstutbildning i alla former o nivåer. Stöd i form av utrustning, dokumentation och simulatorer
 • försäljning av produkter som används vid brandövningar och som ökar säkerheten vid brand eller olyckor
 • konsultation inom områdena utbildning för räddningstjänst och sjösäkerhet.

Så oavsett om du har behov av utbildningsstöd i form av produkter eller idéer så är SkySkol din samarbetspartner.

Skyskol AB utför uppdrag i hela världen och har utöver Sverige har gjort uppdrag i Korea, Kina, Japan, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Polen, Spanien, Singapore, Indonesien, Panama, Frankrike, Storbritanien, Danmark, Norge, Belgien, Holland, Tyskland, Iran, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Indien och Bangladesh.

VD och huvudägare

Lars Lundmark

Nyheter

Nyhetsbrev
Jag vill prenumerera på SkySkols nyhetsbrev

 

 • Skyskol i media
  0Det är alltid lika trevligt med mediauppmärksamhet för våra projekt eller när kunder visar upp hur dom framgångsrikt nyttjar våra produkter. Vårt första stora rökövningshusprojekt i Västervik som exempel... ...
 • Kundnöjdhet
  0Det värmer alltid lika mycket när vi får och kan behålla nöjda kunder. Något som driver oss framåt och gör dagen lättare   http://skyskol.com/testimonial-view/nynas-ab/... ...
 • Fler filmer
  0Här är filmer som vi tagit på en brandövning i vårt kontor. Med hjälp av en bra släcksimulator kan du skapa scenariobaserade övningar som är anpassade efter din vardag... ...
Visa alla nyheter