Föreläsningar fartygsbrandsläckning

 

Skyskol är en del av OFFMAIN (www.offmain.nl) och deras nätverk när det gäller fartygsbrandsläckning.

Detta innebär att vi åker runt hela jorden och hjälper till när ett fartyg står i ljusan låga.

Tillsammans med OFFMAIN håller vi föreläsningar, utbildningar i teknik o taktik rörande fartygsbrandsläckning. Vi utbildar även i grundläggande kunskap om risker, konstruktion, last, interaktion med besättningarna, tillgänglig utrustning samt övriga resurser och möjligheter.

Vill du veta mer?

Kontakta Lars på lars@skyskol.com eller 0709-149885

Inga kommentarer gjorda.