Fler filmer

Här är filmer som vi tagit på en brandövning i vårt kontor.

Med hjälp av en bra släcksimulator kan du skapa scenariobaserade övningar som är anpassade efter din vardag och dina förutsättningar.

Den känner av:

– Att du använder rätt släckare
–  Rätt släckavstånd
– Rätt släckteknik

Och du som instruktör kan anpassa svårigheten efter var dina elever står eller det scenario du tänkt dig.

Inga kommentarer gjorda.