Flygvapnet

FV

Till Svenska flygvapnet har vi byggt en JAS kopia för utbildning av flygvapnets brandmän och räddningstjänster.

Flygplanet är i skala 1:1 och går att simulera skadade hjul samt 4 olika bränder
– Poolbrand under vinge
– Brand i vapenlast
– Brand i luftintag
– Brand i motor

Anläggningen styrs av en trådlös fjärrkontroll
Det är Jet A1 bränsle som trycks ut i spraymunstycke och tänds med gasolpilotlåga

Vill du veta mer?

Kontakta info@skyskol.com

FV_mail