E-learning

Webbaserad grundutbildning i rökdykning!

Målet är att du via egna studier ska kunna tillgodogöra dig den viktigaste kunskapen enligt föreskriften AFS 2007:7 Rök- och kemdykning. Du ska därmed bli väl förberedd för fortsatt praktisk träning eller repetitionsutbildning.

Utbildningen omfattar ett block med brandteori och ett block med inriktning på hur rökdykning utförs i praktiken, totalt fyra kapitel. Varje kapitel avslutas med ett test där den som klarar testet registreras i ett utbildningsregister.

“Ett mycket bra och komplett utbildningspaket som är lätt att använda och som ger en bra grund för en blivande rökdykare”

Lars Wallin, Gästrike Räddningstjänst